FAQ
odpowiedzi na częste pytania

 • Czy na teranie Polski jest dostępny serwis sprzedawanych przez waszą firmę urządzeń, kto go dokonuje i na jakich warunkach się on odbywa?
 • Odpowiedź: Zarówno serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny zakupionych w Geomor-Technik urządzeń (niezależnie od producenta i kraju pochodzenia) jest dokonywany przez naszą firmę. W tym celu należy się skontaktować z naszym pracownikiem w celu uzgodnienia szczegółów. Serwis pogwarancyjny jest płatny.
Rozmiar: 1052 bajtów
 • Czy dajecie gwarancję na sprzedawane przez waszą firmę przyrządy?
 • Odpowiedź: Tak. Sprzedawane przez nas urządzenia są objęte gwarancją producenta. Gwarancja obejmuje w większości przypadków okres 12 miesięcy (niekiedy 24 miesięcy) od daty dostawy. W tym okresie wszelkie ewentualne usterki są likwidowane na koszt naszej firmy zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
Rozmiar: 1052 bajtów
 • Czy oferujecie szkolenie w zakresie użytkowania waszych przyrządów?
 • Odpowiedź: Tak. Przy zakupie urządzenia użytkownik ma prawo do jednorazowego szkolenia z zakresu jego obsługi. Szkolenie takie jest płatne i odbywa się w miejscu wskazanym przez użytkownika.
Rozmiar: 1052 bajtów
 • Czy wraz z urządzeniem dostarczacie polską instrukcję obsługi?
 • Odpowiedź: Większość instrukcji obsługi do naszych urządzeń jest w języku polskim.
Rozmiar: 1052 bajtów
 • W jaki sposób jest realizowana dostawa?
 • Odpowiedź: Nasze urządzenia dostarczamy do miejsca wskazanego przez klienta ("door to door"). Może się to odbywać za pośrednictwem poczty (w przypadku niewielkich przesyłek) bądź kooperującej z nami firmy kurierskiej.
Rozmiar: 1052 bajtów
 • Jaki jest koszt wysyłki urządzenia?
 • Odpowiedź: Pełny koszt dostawy, a więc i wysyłki, jest zawarty w cenie urządzenia.
Rozmiar: 1052 bajtów
 • Czy sondy ML3 firmy Delta-T mogą być używane do pomiaru wilgotności innych materiałów niż gleba (np. kompostu)?
 • Odpowiedź: Sondy ML3 mierzą wilgotność objętościową gleby poprzez pomiar stałej dielektrycznej, generując na wyjściu sygnał napięciowy. Sygnał ten przeliczany jest na wartość wilgotności objętościowej za pomocą równania kalibracyjnego, które jest dedykowane dla określonego rodzaju podłoża (kalibracje dla typowych gleb dostarczane są wraz z sondami). Generalnie sondy te przeznaczone są do pomiarów w glebie i podłożach używanych w ogrodnictwie (jak maty kokosowe, wełna mineralna, perlit, itp.). Mogą one być również używane do pomiarów w innych materiałach, w tym np. kompoście, przy zachowaniu szczególnych warunków pomiaru i wykonaniu własnej kalibracji (nasza firma nie dostarcza kalibracji dla tego typu nietypowych materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za używanie sond w takich materiałach i uzyskane wyniki). Pomiary w takim materiale mogą być obarczone większym błędem ze względu na możliwą nieregularną i zmienną strukturę materiału, co należy uwzględnić przy interpretacji wyników pomiarów i ewentualnie korygować za pomocą własnych współczynników wyznaczonych empirycznie. Producent dopuszcza stosowanie sond ML3 w kompoście i podobnych materiałach na odpowiedzialność użytkownika. Ze względu na agresywne środowisko pracy zaleca się odpowiednie zabezpieczenie korpusu sond ML3 oraz częstszą wymianę stalowych szpilek pomiarowych.
Rozmiar: 1052 bajtów

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017