Badanie właściwości fizycznych i chemicznych gleb w terenie

P1.50. Ręczne penetrometry Eijkelkamp Geotechnika, penetrometry, penetrografy, wytrzymałość gruntów, badanie wytrzymałości gruntów
287 KB
P1.51. Penetrograf Stiboka Penetrometry, penetrografy, wytrzymałość i nośność gruntów, badanie wytrzymałości gruntów, geotechnika
287 KB
P1.52. Penetrometr elektroniczny "Penetrologger" Geotechnika, penetrometry, penetrografy, wytrzymałość i nośność gruntów, badanie wytrzymałości gruntów
1,2 MB
ST1.52. Penetrometr elektroniczny SC-900 Badanie zwięzłości gleby
362 KB
P1.53. Penetrometry powierzchniowe Geotechnika, penetrometry, penetrografy, wytrzymałość i nośność gruntów, badanie wytrzymałości gruntów
256 KB
P.1.53.1. Penetrometr kieszonkowy Geotechnika, penetrometry, penetrografy, wytrzymałość i nośność gruntów, badanie wytrzymałości gruntów
220 KB
P1.54. Pomiary naprężeń stycznych, sondy ścinające Pomiary naprężeń stycznych, sondy ścinające, geotechnika
276 KB
P1.54.1. Ścinarka kieszonkowa Pomiary naprężeń stycznych, sondy ścinające, geotechnika
230 KB
E1.55. Sonda statyczna CPTU CPT - sonda statyczna, wytrzymałość i nośność gruntów, geologia inżynierska; geotechniczne badania gruntów - opór na stożku, tarcie gruntu na pobocznicy (tulei), współczynnik tarcia
130 KB
NG1.56. Sondy dynamiczne lekkie Sondy dynamiczne lekkie, średnie i ciężkie
690 KB
NG2.56. Sondy dynamiczne ciężkie Sondy dynamiczne ciężkie i średnie oraz lekkie
2,6 MB
NG3.56. Wiertnice Wiertnice gąsienicowe do badań geotechnicznych
550 KB
NG4.56. Próbniki (RKS) i sondy Próbniki okienkowe i wkładkowe, RKS, wyciągarki żerdzie i stożki
130 KB
NG5.56. Wyciągarki do żerdzi i próbników Wyciągarki do żerdzi i próbników okienkowych (RKS) i wkładkowych
1,1 MB
NG6.56. Żerdzie i stożki Żerdzie do sond dynamicznych lekkich średnich i ciężkich; stożki
700 KB
GeoN2. Sonda typu BAT (GeoN) do wykonywania testów przepuszczalności hydraulicznej gruntu (współczynnik k), pomiaru ciśnienia porowego oraz poboru prób wód gruntowych Żerdzie do sond dynamicznych lekkich średnich i ciężkich; stożki
440 KB
P1.60. Pomiary przepuszczalności gruntu w terenie (współczynnik k) Pomiar przepuszczalności gruntu w terenie (współczynnik k), przepuszczalność gruntu
384 KB
P1.61. Pomiary filtracji (infiltrometry terenowe) Pomiary filtracji (infiltrometry terenowe)
330 KB
P1.62. Pomiary zasolenia i EC w gruntach Pomiary zasolenia i EC w gruntach, zasolenie
384 KB
P1.63. Tensjometry, wilgotność gleb Tensjometry, wilgotność gleb, wilgotność TDR, wilgotnościomierze glebowe, zasolenie
347 KB
UMS1.63. Tensjometry elektroniczne UMS Tensjometry elektroniczne oraz wilgotnościomierze glebowe
940 KB
SEC1.63. Tensjometry firmy Soilmoisture Tensjometry elektroniczne oraz wilgotnościomierze glebowe
170 KB
MMM1.63. Ekonomiczne tensjometry firmy MMM Tensjometry elektroniczne oraz wilgotnościomierze glebowe
120 KB
SEC1.63.1. Bloczki gipsowe do kontroli wilgotności gleby Tensjometry elektroniczne oraz wilgotnościomierze glebowe
140 KB
MMM1.63.1. Sondy Watermark do kontroli wilgotności / siły ssącej gleby Tensjometry elektroniczne oraz wilgotnościomierze glebowe
130 KB
P1.64. Pomiary wilgotności TDR Pomiar wilgotności gruntu (TDR)
381 KB
DC1.64. Pomiar wilgotności gleby - sondy i rejestratory firmy Decagon Gleba - pomiary wilgotności
2 MB
DC1.64.1. Pomiar wilgotności gleby - sonda GS3 firmy Decagon Gleba - pomiary wilgotności
300 KB
DT1.64. Pomiar wilgotności gleby - katalog sond, rejestratorów i czytników firmy Delta-T Gleba - pomiary wilgotności
3,5 MB
DT1.64.1. Sonda wilgotności gleby SM150 firmy Delta-T Gleba - pomiary wilgotności
280 KB
DT1.64.2. Sonda profilowa PR2 do pomiaru wilgotności gleby Gleba - pomiary wilgotności
300 KB
DT1.64.3. Sonda ThetaProbe ML3 do pomiarów wilgotności gleby Gleba - pomiary wilgotności
1,3 MB
P1.65. Pobieranie prób gazu glebowego Pobieranie prób gazu glebowego, gaz glebowy
405 KB
P1.66. Dyfuzja tlenowa w glebie Dyfuzja tlenowa w glebie, dyfuzja tlenowa
283 KB
P1.67. Analizy chemiczne gleb w terenie Analizy chemiczne gleb w terenie
272 KB
ST1.67. pH-metr SoilStik do bezpośredniego pomiaru pH gleby, wody i innych materiałów Bezpośredni pomiar pH (pH-metr) gleby, wody i innych materiałów
369 KB
P1.68. Wilgotnościomierze glebowe (opornościowe i FDR) Tensjometry, wilgotność gleb, wilgotność TDR, wilgotnościomierze glebowe FDR
475 KB
P1.75. Przyrządy do kontroli skażonej gleby Skażenia gleb, ochrona środowiska
286 KB
UG1.76. Badania erozyjności gleb Badania erozyjności gleb, erozja gleby, ochrona gleb
DC1.69. Przenośny miernik właściwości termicznych gleby, cieczy i innych materiałów Termometry, pomiar temperatury gleb, wody i innych cieczy
230 KB
FTN01. Przenośny system z sondą igłową do pomiaru oporności/przewodnictwa cieplnego Termometry, pomiar temperatury gleb, wody i innych cieczy
130 KB
MTN01. Wielozadaniowy system z sondą igłową do pomiarów oporności/przewodnictwa cieplnego Termometry, pomiar temperatury gleb, wody i innych cieczy
175 KB
TRSYS01. Wysoce dokładny system pomiaru oporności termicznej materiałów stałych Termometry, pomiar temperatury gleb, wody i innych cieczy
85 KB
TPSYS02. System do pomiaru przewodności termicznej materiałów sterowany z poziomu PC Termometry, pomiar temperatury gleb, wody i innych cieczy
80 KB
TP01. Czujnik właściwości cieplnych do połączenia z rejestratorem danych Termometry, pomiar temperatury gleb, wody i innych cieczy
90 KB
Tutaj możesz pobrać wszystkie powyższe broszury za jednym razem Geotechnika, badania geotechniczne, wytrzymałość i nośność gruntów
30 MB
Badanie właściwości fizycznych i chemicznych gleb w terenie, geotechnika, badania geotechniczne, wytrzymałość i nośność gruntów

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017