Badanie właściwości fizycznych gleb w laboratorium

P1.80. Charakterystyki pF - aparat piaskowy, piaskowo kaolinowy i membranowy Charakterystyka pF - aparat piaskowy, piaskowo kaolinowy i membranowy, wilgotność gruntów, próbniki do gleby, wilgotność gruntów
379 KB
P1.81. Charakterystyki pF - aparat ciśnieniowy z płytami ceramicznymi Charakterystyka pF - aparat ciśnieniowy z płytami ceramicznymi, wilgotność gleby
281 KB
U1.81. System HYPROP do określania krzywej pF i przewodności hydraulicznej gleby krzywa pF i przewodność hydrauliczna gleby
325 KB
DC1.81. Miernik WP4C do szybkiego określania potencjału wodnego w zakresie od -0,1 MPa określanie potencjału wodnego
850 KB
P1.82. Aparaty pipetowe Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
302 KB
P1.83. Skład granulometryczny, sita i wytrząsarki Skład granulometryczny, sita i wytrząsarki, aparat pipetowy, uziarnienie,  wielkość ziaren gruntu/gleby
285 KB
P1.84. Stabilność gleby (agregatowa) Stabilność gleby (agregatowa), struktura gleby
276 KB
P1.85. Kalcymetr Kalcymetr, węglany, żyzność gleby, Scheibler
297 KB
P1.86. Piknometr powietrzny Piknometr powietrzny, Langer
284 KB
P1.87. Infiltrometry laboratoryjne Infiltrometry laboratoryjne, przenikalność, przepuszczalność wodna i powietrzna gleby
360 KB
U1.87. Pomiar przewodności hydraulicznej gleby - system KSAT firmy UMS Infiltrometry laboratoryjne, przenikalność, przepuszczalność wodna i powietrzna gleby
720 KB
P1.88. Test przepuszczalności powietrznej gleby Przepuszczalność powietrzna gleby
290 KB
W1.89. Aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych (aparaty trójosiowe) Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
Tutaj możesz pobrać wszystkie powyższe broszury za jednym razem. Właściwości fizyczne gleb, rolnictwo, badania gleb
3,9 MB
Właściwości fizyczne gleb, rolnictwo, badania gleb

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017