Hydrologia i hydrogeologia

P2.01. Piezometry, huczki, szlamówki, bentonit Piezometry, huczki, szlamówki, bentonit, hydrologia i hydrogeologia, próbniki do wody, monitoring wody
551 KB
P2.20.1 Ręczna sonda z sygnałem dźwiękowym i świetlnym (świstawka elektroniczna), typ KLL (model standardowy) Poziom wody, piezometry, huczki, szlamówki, bentonit, hydrologia i hydrogeologia, piezometry, huczki, świstawki/gwizdki hydrologiczne
240 KB
P2.20.2 Ręczna sonda z sygnałem dźwiękowym i świetlnym (świstawka elektroniczna), typ KLL-Light (model ekonomiczny) Poziom wody, piezometry, huczki, szlamówki, bentonit, hydrologia i hydrogeologia, piezometry, huczki, świstawki/gwizdki hydrologiczne
190 KB
P2.21. Diver - rejestrator poziomu i parametrów jakości wody Rejestrator poziomu wody, poziom wody, hydrologia i hydrogeologia, huczki, świstawki, monitoring wody, hydrologiczne gwizdki, piezometry
340 KB
P2.21.1 Bezprzewodowa transmisja danych z rejestratorów - Diver-NETZ Rejestrator poziomu wody, pomiar wahań poziom wody, hydrologia i hydrogeologia, huczki, świstawki, monitoring wody, hydrologiczne gwizdki, piezometry
1,2 MB
P2.21.2 Kieszonkowy czytnik Diver-Mate III do prostego sczytywania danych z rejestratorów danych typu Diver bez użycia laptopa Rejestrator poziomu wody, pomiar wahań poziom wody, hydrologia i hydrogeologia, huczki, świstawki, monitoring wody, hydrologiczne gwizdki, piezometry
250 KB
P2.21.3 Nowy rejestrator zmian poziomu i temperatury wody typu TD-Diver Rejestrator poziomu wody, pomiar wahań poziom wody, hydrologia i hydrogeologia, huczki, świstawki, monitoring wody, hydrologiczne gwizdki, piezometry
220 KB
P2.21.4 Rejestrator zmian poziomu, temperatury i przewodności wód gruntowych typu CTD-Diver Rejestrator poziomu wody, pomiar wahań poziom wody, hydrologia i hydrogeologia, huczki, świstawki, monitoring wody, hydrologiczne gwizdki, piezometry
130 KB
S2.22. Dipper-PT - rejestrator zmian poziomu i temperatury wód gruntowych z bezpośrednią kompensacją barometryczną Zwierciadło wody, poziom, chemizm wody, świstawki i huczki, gwizdki hydrologiczne, monitoring wody
1,4 MB
P2.25. Pomiary przepływu Przepływ, prądomierze, korytka, rynienki przelewowe, młynki hydrometryczne
376 KB
S2.25.1. Tradycyjne młynki hydrometryczne ze śmigiełkiem: miniaturowy M1 i standardowy F1 Przepływ, prądomierze, korytka, rynienki przelewowe, młynki hydrometryczne
615 KB
S2.25.2. Młynek elektromagnetyczny SEBA typ FlowSens Przepływ, prądomierze, korytka, rynienki przelewowe, młynki hydrometryczne
330 KB
S2.25.3. Miernik akustyczny typu AquaProfiler M Przepływ, prądomierze, korytka, rynienki przelewowe, młynki hydrometryczne
960 KB
S2.25.4. Miernik akustyczny typu AquaProfiler M Pro Przepływ, prądomierze, korytka, rynienki przelewowe, młynki hydrometryczne
950 KB
Tutaj możesz pobrać wszystkie powyższe broszury za jednym razem. Młynki hydrometryczne, przepływ, prądomierze, monitoring wody, korytka, rynienki przelewowe
7,8 MB
Młynki hydrometryczne, monitoring wody, pomiar przepływu, prądomierze, piezometry, korytka, rynienki przelewowe

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017