Nasi klienci

Geomor-Technik jako autoryzowany przedstawiciel firm:

 • Eijkelkamp Soil & Water
 • Borros AB
 • Envi AB
 • Rotek A/S
 • Seba GmbH
 • UGT GmbH
 • UMS GmbH
 • ADC BioScientific Ltd.
 • Soilmoisture Equipment Corporation

posiada w Polsce bardzo licznych odbiorców. Z naszych usług korzystają przede wszystkim wyższe uczelnie i różnego rodzaju instytuty badawcze. Naszą ofertę kierujemy również do firm komercyjnych i klientów indywidualnych.

Wśród instytucji, z którymi współpracujemy od wielu lat można wymienić:

 • akademie rolnicze;
 • uniwersyteckie instytuty geografii, ochrony środowiska, biologii oraz pokrewne;
 • instytuty naukowo-badawcze takie jak: Państwowy Instytut Geologiczny, Polska Akademia Nauk (Instytut Agrofizyki, Instytut Nauk Geologicznych, Stacja Antarktyczna im. Arctowskiego) i inne liczne instytuty branżowe;
 • politechniki - wydziały ochrony środowiska, budownictwa oraz geotechniki;
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;
 • parki narodowe i krajobrazowe;
 • przedsiębiorstwa geologiczne i hydrogeologiczne;
 • zakładowe służby ochrony środowiska w bardzo licznych fabrykach, kopalniach i mniejszych wytwórniach;
 • liczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność wiertniczą i geotechniczną, a także zajmujące się monitoringiem wód i gleb.
Do góry: rozmiar 1 kb

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017