Szkolenia

G8.01. Kurs monitoringu wody i gleby Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
G8.02. Kurs poboru prób wody ze zbiorników otwartych i wód podziemnych Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
G8.03. Kurs poboru prób gleby i instalacji piezometrów Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
G8.04. Kurs instalacji próbników roztworu glebowego Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
G8.05. Kurs monitoringu gleby i wody w ośrodku szkoleniowym ETC w Holandii Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
Właściwości fizyczne gleb, rolnictwo, badania gleb

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017