Plantatorstwo i fizjologia roślin

P3.01. Pobieranie prób ukorzenienia Charakterystyka pF - aparat piaskowy, piaskowo kaolinowy i membranowy, wilgotność gruntów, próbniki do gleby, wilgotność gruntów
377 KB
P3.50. Pomiary cech fizjologicznych roślin Charakterystyka pF - aparat piaskowy, piaskowo kaolinowy i membranowy, wilgotność gruntów, próbniki do gleby, wilgotność gruntów
415 KB
DC3.50. Porometr SC-1 (Decagon) do pomiaru przewodności szparkowej liści Porometr
570 KB
DT3.50. Porometr AP4 (Delta-T) do pomiaru przewodności szparkowej liści Pomiar przewodności szparkowej liści
260 KB
P3.60. Pomiary radiacji słonecznej Charakterystyka pF - aparat ciśnieniowy z płytami ceramicznymi, wilgotność gleby
272 KB
DC3.60. Sonda AccuPAR LP-80 firmy Decagon (PAR/LAI) Charakterystyka pF - aparat ciśnieniowy z płytami ceramicznymi, wilgotność gleby
360 KB
DT3.60. Sonda SunScan firmy Delta-T (PAR/LAI) Charakterystyka pF - aparat ciśnieniowy z płytami ceramicznymi, wilgotność gleby
450 KB
P3.70. Kontrola upraw i zbiorów Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
272 KB
A3.71. Przyrządy i systemy do badania fizjologii roślin Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
384 KB
A3.72.1. Chlorofilomierz CCM-200 Plus - miernik zawartości chlorofilu Respiracji gleby
450 KB
A3.72.2. Chlorofilomierz do igieł i małych liści, typ CCM-300 chlorofilomierz do igieł i małych liści CCM300
130 KB
A3.72.3. iFL - kompaktowy miernik fluorescencji chlorofilu i i wymiany gazowej (fotosyntezy) chlorofilomierz do igieł i małych liści CCM300
1,5 MB
ST3.72 Chlorofilomierz SPAD 502 Plus / 502DL Plus - miernik zawartości chlorofilu Respiracji gleby
535 KB
ST3.72.1 Zdalny chlorofilomierz CM1000 - bezdotykowy miernik zawartości chlorofilu Respiracji gleby
A3.73.1 Kompaktowy system LCi-SD do pomiaru fotosyntezy i wymiany gazowej gleby Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
800 KB
A3.73.2 Zaawansowany system LCpro-SD do pomiaru fotosyntezy i wymiany gazowej gleby z możliwością kontroli mikroklimatu w komorze pomiarowej Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
1.2 MB
A3.74.1 Przenośny miernik powierzchni liści AM350 Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
380 KB
DT3.74. System do analizy powierzchni liści w laboratorium Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
700 KB
A3.75. Zaawansowany fluorymetr OptiScience typ OS-5p+ Respiracji gleby
260 KB
A3.75.2. Standardowy fluorymetr OS-1p Respiracji gleby
240 KB
A3.75.3. Miernik OS30pplus do szybkiego wykrywania stresu roślin (Fv/Fm & OIJP) Respiracji gleby
125 KB
A3.75.4. Kompaktowy zestaw dwóch fluorymetrów do kontroli stresu u roślin (Plant Stress Kit)  Fluorescencja chlorofilu
540 KB
A3.75.5. System PSP32 do długofalowego monitoringu fluorescencji chlorofilu  Fluorescencja chlorofilu
420 KB
A3.76. Pomiar wymiany gazowej w glebie SRS-1000 Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
408 KB
A3.77. Automatyczny system do pomiaru i rejestracji stopnia respitacji gleby typu ACE Respiracjia gleby
854 KB
A3.78. Miernik zawartości antocyjanów, typ ACM-200plus Antycyjany
110 KB
SEC3000 Konsole do badania stanu (potencjału) wodnego roślin - tzw. Bomba Scholandera Badania stanu (potencjału) wodnego roślin, Bomba Scholandera
140 KB
Tutaj możesz pobrać wszystkie powyższe broszury za jednym razem. Właściwości fizyczne gleb, rolnictwo, badania gleb
15 MB
Właściwości fizyczne gleb, rolnictwo, badania gleb

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017