Projekty, programy badawcze, wystawy

Bierzemy udział w dużych przedsięwzięciach badawczych. Między innymi doradzaliśmy, a następnie wypożyczaliśmy urządzenia badawcze dla organizowanej przez PAN, antarktycznej ekspedycji naukowej. W ramach funduszy Unii Europejskiej dostarczaliśmy kompleksowe wyposażenie dla laboratoriów gleboznawczych działających na kilku wyższych uczelniach. Współpracowaliśmy również z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa sprowadzając do kraju samochodowe laboratoria terenowe do monitoringu wód podziemnych. Organizowaliśmy dwukrotnie ogólnopolskie konferencje dotyczące nowoczesnych metod monitoringu wód podziemnych. Regularnie bierzemy udział w targach branżowych oraz konferencjach i wystawach naukowych.

Do góry: rozmiar 1 kb

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017