Partnerzy handlowi
Seba

SEBA Hydrometrie GmbH jest niemiecką firmą zajmującą się od przeszło 30 lat projektowaniem i konstruowaniem przyrządów stosowanych w badaniach środowiska naturalnego. W swojej branży jest światowym liderem. Urządzenia te spełniają najwyższe standardy i są stosowane w 120 krajach. Od wielu już lat firma ta wyznacza światowe trendy w rozwoju technik pomiarowych z zakresu:

 • hydrogeologii
 • hydrologii
 • meteorologii
 • gospodarki ściekowej

Seba produkuje czujniki, ręczne mierniki i instrumenty samorejestrujące (datalogery), systemy transmisji danych (z wykorzystaniem telefonii konwencjonalnej i sieci GSM, fal radiowych a także satelitów) oraz specjalistyczne oprogramowanie. Dostarcza zarówno pojedyncze mierniki jak i całe systemy do monitoringu.

Oferta firmy w zakresie oprzyrządowania dla potrzeb monitoringu wód podziemnych w otworach do 500 m głębokości na obszarach niezabudowanych i terenach przemysłowych obejmuje:

 • urządzenia do pomiarów:
  • zwierciadła wody
  • temperatury
  • przewodności
  • tlenu rozpuszczonego
  • wyznaczania pH i Redox
 • pompy i systemy do testów pompowych
 • próbniki do poboru prób z piezometrów
 • gotowe systemy monitoringowe konfigurowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów

Wyposażenie dla potrzeb długookresowych obserwacji hydrologicznych obejmuje:

 • automatyczne stacje dla potrzeb prognoz przeciwpowodziowych
 • urządzenia monitorujące procesy melioracji
 • oprzyrządowanie do kontrolowania jakości tam i wałów
 • urządzenia do pomiarów:
  • wartości i prędkości przepływów
  • poziomu zwierciadła wody
  • temperatury
  • przewodności
  • tlenu rozpuszczonego
  • wyznaczania pH i Redox
 • urządzenia do pomiarów skażeń
 • gotowe systemy monitoringowe konfigurowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów

W zakresie meteorologii firma Seba Hydrometrie dostarcza:

 • automatyczne stacje meteorologiczne
 • oprogramowanie do obrazowania i przetwarzania danych meteorologicznych
 • czujniki do pomiarów:
  • kierunku i siły wiatru
  • opadów
  • temperatury powietrza i gleby
  • wilgotności
  • parowania
  • ciśnienia atmosferycznego
  • radiacji słonecznej

Więcej informacji na temat produktów firmy Seba możecie Państwo uzyskać:

Do góry: rozmiar 1 kb

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017