Pobieranie prób wody

P2.30. Pobieranie prób roztworu glebowego Charakterystyka pF - aparat piaskowy, piaskowo kaolinowy i membranowy, wilgotność gruntów, próbniki do gleby, wilgotność gruntów
362 KB
PR1.31. Próbniki teflonowo-kwarcowe do poboru roztworu glebowego Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
UG1.32. Lizymetry stacjonarne Geotechnika, aparatura do geotechnicznych testów laboratoryjnych, aparaty trójosiowe, trójosiówka, geotechnika laboratoryjna
P2.40. Próbniki czerpakowe do wody Charakterystyka pF - aparat ciśnieniowy z płytami ceramicznymi, wilgotność gleby
304 KB
K2.41.A. Próbnik do wody Ruttnera Aparaty pipetowe, skład granulometryczny, wielkość ziaren gruntu/gleby, aparat pipetowy, sita i wytrząsarki, uziarnienie
47 KB
K2.41.B. Próbnik do wody Van Dorna Skład granulometryczny, sita i wytrząsarki, aparat pipetowy, uziarnienie,  wielkość ziaren gruntu/gleby
42 KB
K2.42. Czerpaki do wody Skład granulometryczny, sita i wytrząsarki, aparat pipetowy, uziarnienie,  wielkość ziaren gruntu/gleby
37 KB
GeoN1. Próbnik dyskretny GeoN (Marine) do poboru prób wody w piezometrach i wodach otwartych Próbniki do poboru wody w pizometrach i wodach otwartych
160 KB
GeoN2. Sonda typu BAT (GeoN) Próbniki do poboru wody
440 KB
P1.50.1. Pompa MP1 z regulowanym przepływem do pompowania wody z głębokości do 86 m Stabilność gleby (agregatowa), struktura gleby
200 KB
P1.50.2. Zestawy pompowe Gigant-Whale do pompowania wody z głębokości do 36 m Stabilność gleby (agregatowa), struktura gleby
605 KB
P1.50.3. System "Low-Flow" z regulatorem przepływu GR-4 i pompkami 12 VDC typu Gigant-Whale Stabilność gleby (agregatowa), struktura gleby
150 KB
P2.51. Pompa - zawór zwrotny Kalcymetr, węglany, żyzność gleby, Scheibler
275 KB
P2.52. Pompy perystaltyczne Piknometr powietrzny, Langer
412 KB
P2.53. Filtracja pobieranych prób Infiltrometry laboratoryjne, przenikalność, przepuszczalność wodna i powietrzna gleby
381 KB
Tutaj możesz pobrać wszystkie powyższe broszury za jednym razem. Właściwości fizyczne gleb, rolnictwo, badania gleb
4,8 MB
Właściwości fizyczne gleb, rolnictwo, badania gleb

Copyright © 1998-2017 by Geomor-Technik Sp. z o.o.
Ostatnie uaktualnienie: 07.02.2017