Wpisy

Sonda wilgotności gleby EC-5 w kosmicznych uprawach warzyw

Sonda EC-5 w badaniach nad możliwością uprawy warzyw w kosmosie

Ze względu na konieczność zapewnienia astronautom odpowiedniej ilości witamin w długotrwałych misjach kosmicznych naukowcy z NASA prowadzą badania dotyczące możliwości prowadzenia upraw warzyw w kosmosie. Jednym z kluczowych zagadnień jest konieczność zapewnienia odpowiedniego nawodnienia roślinom. W badaniach tych, do kontroli stanu wilgotności podłoża, używane są znane od lat sondy wilgotności gleby EC-5 firmy METER. Sondy te zostały wybrane ze względu na ich wysoką jakość oraz niewielki wpływ zmian zasolenia i temperatury podłoża na wyniki pomiarów.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć tutaj.