Wpisy

Sonda wilgotności gleby EC-5 w kosmicznych uprawach warzyw

Sonda EC-5 w badaniach nad możliwością uprawy warzyw w kosmosie

Ze względu na konieczność zapewnienia astronautom odpowiedniej ilości witamin w długotrwałych misjach kosmicznych naukowcy z NASA prowadzą badania dotyczące możliwości prowadzenia upraw warzyw w kosmosie. Jednym z kluczowych zagadnień jest konieczność zapewnienia odpowiedniego nawodnienia roślinom. W badaniach tych, do kontroli stanu wilgotności podłoża, używane są znane od lat sondy wilgotności gleby EC-5 firmy METER. Sondy te zostały wybrane ze względu na ich wysoką jakość oraz niewielki wpływ zmian zasolenia i temperatury podłoża na wyniki pomiarów.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć tutaj.

Nowa sonda WET150 do pomiaru wilgotności, temperatury i EC gleby i podłoży bezglebowych

Nowa sonda wieloparametrowa WET150 z cyfrowym sygnałem SDI12 – pomiar wilgotności, temperatury i EC gleby! 5-letnia gwarancja po rejestracji sondy u producenta (2-letnia gwarancja w standardzie)! Idealne i ekonomiczne narzędzie pomiarowe mające zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie oraz badaniach naukowych! Więcej informacji tutaj.

Nowa sonda wilgotności, temperatury i EC gleby TEROS 12 firmy METER

Po długim okresie testów firma METER (dawniej Decagon) wprowadziła do sprzedaży najnowszą sondę do pomiaru wilgotności objętościowej, temperatury i przewodności elektrycznej (EC) gleby – TEROS 12. 

Sonda ta jest następcą dostępnej od wielu już lat, uznanej sondy GS3. W najbliższym czasie będzie możliwość zakupu obydwu typów sond, z czasem jednak sonda TEROS 12 zastąpi całkowicie sondę GS3.

Zasadnicze ulepszenia w nowej sondzie TEROS 12 w stosunku do GS3 obejmują:

  1. Poprawiona dokładność pomiaru EC
  2. Czujnik temperatury wbudowany w środkową igłę pomiarową – szybszy czas reakcji, szczególnie przy pomiarach chwilowych
  3. Konstrukcja korpusu sondy bardziej odporna na uszkodzenia
  4. Rdzeń ferrytowy na kablu polepszający jakość sygnału

Więcej informacji na temat sondy TEROS 12 można znaleźć na naszych stronach produktowych klikając tutaj.