Nasze instalacje

Kampinoski Park Narodowy - dostawa i instalacja sprzętu (XI.2018)

Na początku Listopada 2018 r. dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy w Kampinoskim Parku Narodowym zestaw łapaczy opadu podkoronowego, deszczomierze oraz łatę śniegowskazową w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Kilka fotek poniżej…

Dostawa sprzętu wiertniczego oraz próbników osadów dennych do Akademii Pedagogicznej w Słupsku (2018 r.)

Dostawa sprzętu wiertniczego oraz próbników osadów dennych do Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Instalacja systemów monitoringu wilgotności gleby Sentek PLUS dla Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (2018 r.)

Pomiar wilgotności gleby w profilu na głębokości do 90 cm (co 10 cm) z dostępem do danych poprzez serwis internetowy IrriMAX, który umożliwia określenie parametrów optymalizujących proces nawadniania roślin uprawnych.

Dostawa próbników RKS dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze (2016 r.)

Dostawa zestawu próbników okienkowych RKS do pobierania prób gruntu – kompletny zestaw ze złączami o podwyższonej wytrzymałości typu HD25 w komplecie z wyciągarką hydrauliczną i niezbędnymi akcesoriami.

Uniwersytet Rzeszowski - wyposażenie Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska (2014 r.)

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej oraz terenowej do pobierania prób gleby i badania jej właściwości fizyko-chemicznych.

Zapisz