Nasze instalacje

Dostawa próbników RKS dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze (2016 r.)

Dostawa zestawu próbników okienkowych RKS do pobierania prób gruntu – kompletny zestaw ze złączami o podwyższonej wytrzymałości typu HD25 w komplecie z wyciągarką hydrauliczną i niezbędnymi akcesoriami.

Uniwersytet Rzeszowski - wyposażenie Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska (2014 r.)

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej oraz terenowej do pobierania prób gleby i badania jej właściwości fizyko-chemicznych.

Zapisz