O nas

Działalność

Geomor-Technik zajmuje się zagadnieniami związanymi z badaniem środowiska naturalnego. Prowadzimy doradztwo naukowe i sprzedajemy urządzenia pomiarowe. Koncentrujemy się głównie na aparaturze do monitoringu wody i gleb.

Klientom służymy wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy naszą wiedzę i najlepsze, odpowiadające wszelkim międzynarodowym standardom, urządzenia. Zależy nam, by klienci byli zawsze w pełni zadowoleni z oferowanych przez nas usług. Aby to zrealizować, rozpoznajemy indywidualne potrzeby każdego z Nich. Staramy się zrozumieć problemy, przed którymi stoją. Wskazujemy urządzenia jakimi mogą posłużyć się w swojej pracy, tak aby osiągnięte rezultaty były w pełni satysfakcjonujące. Mamy szerokie i bardzo dobre kontakty zagraniczne. Naszymi partnerami handlowymi są producenci aparatury badawczej o ugruntowanej pozycji na rynku światowym.

Historia

Geomor-Technik powstał w wyniku przekształcenia sopockiego Przedsiębiorstwa Badań i Doradztwa Geomor Sp. z o.o. (rok założenia 1987) w dwie odrębne firmy. O podziale przedsiębiorstwa zadecydowano na przełomie 1996/1997 roku.

Dwa wydziały, funkcjonujące dotąd w ramach jednej spółki, utworzyły samodzielne, niezależne od siebie, firmy. Czas jaki minął od momentu założenia firmy pozwolił na ugruntowanie naszej pozycji na rynku i osiągnięcie wysokiego stopnia profesjonalizmu.

Klienci

Z naszych usług korzystają przede wszystkim wyższe uczelnie i różnego rodzaju instytuty badawcze. Naszą ofertę kierujemy również do firm komercyjnych i klientów indywidualnych.

Wśród instytucji, z którymi współpracujemy od wielu lat można wymienić:

  • uczelnie rolnicze;
  • uniwersyteckie instytuty geografii, ochrony środowiska, biologii oraz pokrewne;
  • instytuty naukowo-badawcze takie jak: Państwowy Instytut Geologiczny, Polska Akademia Nauk (Instytut Agrofizyki, Instytut Nauk Geologicznych, Stacja Antarktyczna im. Arctowskiego) i inne liczne instytuty branżowe;
  • politechniki – wydziały ochrony środowiska, budownictwa oraz geotechniki;
  • wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;
  • parki narodowe i krajobrazowe;
  • przedsiębiorstwa geologiczne i hydrogeologiczne;
  • zakładowe służby ochrony środowiska w bardzo licznych fabrykach, kopalniach i mniejszych wytwórniach;
  • liczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność wiertniczą i geotechniczną, a także zajmujące się monitoringiem wód i gleb.